ජගදීශ්වරවාදය (Pantheism)

සිංහල විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ජගදීශ්වරවාදය යන්නෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ සමස්ත විශ්වය ම බ්‍රහ්මන් ලෙස සලකන අතර ම එම විශ්වයෙන් (ජගත් මණ්ඩලය) බාහිර වූ බ්‍රහ්ම තත්ත්වයක් නොපවත්නා බව විශ්වාස කරන දෘෂ්ටියකි.

ජගදීශ්වරවාදය පිළිබඳ මුල් බීජ ඍග්වේදයට අයත් පුරුෂ සුක්තයෙහි ඇතුළත් ය. එමෙන් ම ජගදීශ්වරවාදය යනු කුමක් ද? ආත්මය යනු කුමක් ද? යන්නට පිළිතුරු ඓතරේය උපනිෂදයේ විස්තරවලින් පැහැදිලි කොට ඇත.

මෙම විස්තරයෙන් පැහැදිලි කෙරෙන්නේ විශ්වයේ සෑම දෙයක් ම බ්‍රහ්මයා බව ය. අනෙක් අතට විශ්වය පිළිබඳ සාරයෙන් බ්‍රහ්මයා සෑදී ඇති බවක් ද කියැවේ. එමෙන් ම ලෝකයේ පවත්නා සෑම දෙයකින් ම බ්‍රහ්මයා සෑදී ඇති නිසා බ්‍රහ්මයාට මෙහි දී තද්මය යන නාමයක් ද යොදනු ලැබ ඇත. එමෙන් ම ආත්මය හා ලෝක තත්ත්වය එකක් බව සඳහන් කරන ජගදීශ්වරවාදය මරණින් පසු ආත්මය එම ලෝක තත්ත්වය සමඟ එකතු වන බවත් විශ්වාස කරයි.

ධම්මික පියතිස්ස බිබිලේ

"http://encyclopedia.gov.lk/index.php?title=ජගදීශ්වරවාදය_(Pantheism)&oldid=1337" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි