සිංහල විශ්වකෝෂය: සංශෝධන ඉතිහාසය

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

වෙනස තේරීම: සැසඳිය යුතු අනුවාදයන්හි රේඩියෝ බොක්ස් සලකුණු කොට ඉන්පසු එන්ටර් බොත්තම එබීම හෝ පහළින්ම ඇති බොත්තම එබීම කරන්න.
ආඛ්‍යායිකාව: (වත්මන්) = වත්මන් අනුවාදය හා සමග වෙනස, (පෙර) = පෙර අනුවාදය හා සමග වෙනස, සුළු = සුළු සංස්කරණය.

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php/සිංහල_විශ්වකෝෂය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි