"සිංහල විශ්වකෝෂය" සඳහා තොරතුරු

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මූලික තොරතුරු

මාතෘකාව පෙන්වන්නසිංහල විශ්වකෝෂය
පෙරනිමි තේරීම් යතුරසිංහල විශ්වකෝෂය
පිටු දිග (බයිට් වලින්)23,072
පිටු අනන්‍යනාංකය266
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවසිංහල (si)
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන0
අන්තර්ගත පිටුවක් ලෙස ගණනය ගණනය කර ඇතඔව්

පිටු ආරක්ෂණය

සංස්කරණය කරන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)

සංස්කරණ

පිටු තැනූ තැනැත්තේChamila (කතාබහ | දායකත්ව)
පිටු තැනූ දිනය16:34, 29 අගෝස්තු 2017
අවසන් සංස්කාරකචමිල ලියනගේ (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය13:59, 31 අගෝස්තු 2017
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව101
ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් මුළු සංඛ්‍යාව3
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 90 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0

පිටු ගුණාංග

Hidden category (1)

මෙම පිටුව, එක් සැඟවුණු ප්‍රවර්ගයක අවයවයක් වේ:

Transcluded templates (3)

මෙම පිටුවෙහි භාවිත සැකිලි:

"http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php/සිංහල_විශ්වකෝෂය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි