"සිංහල විශ්වකෝෂය:පිළිබඳ" සඳහා තොරතුරු

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මූලික තොරතුරු

මාතෘකාව පෙන්වන්නසිංහල විශ්වකෝෂය:පිළිබඳ
පෙරනිමි තේරීම් යතුරපිළිබඳ
පිටු දිග (බයිට් වලින්)2,517
පිටු අනන්‍යනාංකය55
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවසිංහල (si)
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන0
මෙම පිටුවෙහි උපපිටු0 (0 යළියොමු වෙයි; 0 යළියොමු-නොවෙයි)

පිටු ආරක්ෂණය

සංස්කරණය කරන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)

සංස්කරණ

පිටු තැනූ තැනැත්තේChamila (කතාබහ | දායකත්ව)
පිටු තැනූ දිනය19:45, 8 නොවැම්බර් 2016
අවසන් සංස්කාරකචමිල ලියනගේ (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය11:38, 29 අගෝස්තු 2017
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව2
ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් මුළු සංඛ්‍යාව2
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 90 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0
"http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php/සිංහල_විශ්වකෝෂය:පිළිබඳ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි