"සිංහල විශ්වකෝෂය:පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය" සඳහා තොරතුරු

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මූලික තොරතුරු

මාතෘකාව පෙන්වන්නසිංහල විශ්වකෝෂය:පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය
පෙරනිමි තේරීම් යතුරපුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය
පිටු දිග (බයිට් වලින්)399
පිටු අනන්‍යනාංකය56
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවසිංහල (si)
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන0
මෙම පිටුවෙහි උපපිටු0 (0 යළියොමු වෙයි; 0 යළියොමු-නොවෙයි)

පිටු ආරක්ෂණය

සංස්කරණය කරන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)

සංස්කරණ

පිටු තැනූ තැනැත්තේChamila (කතාබහ | දායකත්ව)
පිටු තැනූ දිනය20:51, 8 නොවැම්බර් 2016
අවසන් සංස්කාරකචමිල ලියනගේ (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය15:23, 31 අගෝස්තු 2017
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව4
ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් මුළු සංඛ්‍යාව2
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 90 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0