සිංහල විශ්වකෝෂය:පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

සිංහල විශ්වකෝෂය වෙතින්
15:23, 31 අගෝස්තු 2017 වන විට චමිල ලියනගේ (කතාබහ | දායකත්ව) විසින් සිදු කර ඇති සංශෝධන

(වෙනස) ← පැරණි සංශෝධනය | වත්මන් සංශෝධනය (වෙනස) | නව සංශෝධනය → (වෙනස)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙය සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සතු දේපලකි. අවසරයකින් තොරව වෙනත් ස්ථානයක පළ කිරීම හෝ මුද්‍රණය කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.