"සිංහල විශ්වකෝෂය:පොදු වියාචන" සඳහා තොරතුරු

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මූලික තොරතුරු

මාතෘකාව පෙන්වන්නසිංහල විශ්වකෝෂය:පොදු වියාචන
පෙරනිමි තේරීම් යතුරපොදු වියාචන
පිටු දිග (බයිට් වලින්)582
පිටු අනන්‍යනාංකය273
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවසිංහල (si)
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන0
මෙම පිටුවෙහි උපපිටු0 (0 යළියොමු වෙයි; 0 යළියොමු-නොවෙයි)

පිටු ආරක්ෂණය

සංස්කරණය කරන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)

සංස්කරණ

පිටු තැනූ තැනැත්තේචමිල ලියනගේ (කතාබහ | දායකත්ව)
පිටු තැනූ දිනය10:15, 31 අගෝස්තු 2017
අවසන් සංස්කාරකචමිල ලියනගේ (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය10:17, 31 අගෝස්තු 2017
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව2
ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් මුළු සංඛ්‍යාව1
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 90 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0