අනාපත්ති: සංශෝධන ඉතිහාසය

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

වෙනස තේරීම: සැසඳිය යුතු අනුවාදයන්හි රේඩියෝ බොක්ස් සලකුණු කොට ඉන්පසු එන්ටර් බොත්තම එබීම හෝ පහළින්ම ඇති බොත්තම එබීම කරන්න.
ආඛ්‍යායිකාව: (වත්මන්) = වත්මන් අනුවාදය හා සමග වෙනස, (පෙර) = පෙර අනුවාදය හා සමග වෙනස, සුළු = සුළු සංස්කරණය.

  • (වත්මන් | පෙර) 13:43, 11 ජූනි 2023Senasinghe (කතාබහ | දායකත්ව). . (බයිට 2,667 ක්) (+2,667). . ('ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙහි එන ශික්ෂාපද සියල්ල නිදාන පු...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
"http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php/අනාපත්ති" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි