"අනාපත්ති" සඳහා තොරතුරු

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මූලික තොරතුරු

මාතෘකාව පෙන්වන්නඅනාපත්ති
පෙරනිමි තේරීම් යතුරඅනාපත්ති
පිටු දිග (බයිට් වලින්)2,667
පිටු අනන්‍යනාංකය754
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවසිංහල (si)
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන0
අන්තර්ගත පිටුවක් ලෙස ගණනය ගණනය කර ඇතඔව්

පිටු ආරක්ෂණය

සංස්කරණය කරන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)

සංස්කරණ

පිටු තැනූ තැනැත්තේSenasinghe (කතාබහ | දායකත්ව)
පිටු තැනූ දිනය13:43, 11 ජූනි 2023
අවසන් සංස්කාරකSenasinghe (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය13:43, 11 ජූනි 2023
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව1
ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් මුළු සංඛ්‍යාව1
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 90 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0
"http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php/අනාපත්ති" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි